Hotel Tecimen 2*

VAŽNO: Za putovanje u Tursku putna isprava mora da važi minimum 6 meseci od datuma povratka sa destinacije!!!

Hotel se nalazi u centru grada, 500m od gradske plaže, u neposrednoj blizini glavne stanice za dolmuše koji voze do svih okolnih plaža. Hotel u svom sastavu ima: recepciju, restoran i bazen sa ležaljkama. Sve sobe su opremljene kupatilom (bez tuš kabine), klima uređajem (dodatno se plaća), tv-om, terasom ili balkonom. U sobama nema frižidera.  Wi-fi je dostupan u javnim prostorijama hotela. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom (turski doručak: sir, jaja, masline, paradajz, krastavac,med, puter, kafa, čaj). Hotel se preporučuje mlađoj populaciji.

Hotel Tecimen 2*, centar grada
Usluga: noćenje sa doručkom

Važi do 31.03.2020. godine

CENA AUTOBUSKOG PREVOZA SA TRAJEKTOM PO OSOBI
POVRATNA KARTA

Važi do 31.01.2020.
Pogledajte Opšte uslove putovanja

U cenu aranžmana je uključeno:

 • Smeštaj na bazi 10 noći u izabranom hotelu sa izabranom uslugom
 • Usluge predstavnika agencije ili inopartnera na destinaciji
 • Troškovi organizacije i realizacije putovanja
 • Prevoz autobusom turističke klase (video i audio oprema, klima)

Napomena: cene za autobusku kartu sa trajektom su navedene kao doplata u tabeli ispod hotelskih cenovnika

U cenu aranžmana nije uključeno:

 • Putno-zdravstveno osiguranje (preporuka agencije: Milenijum osiguranje, osigurana suma 15.000€, posebni popusti za porodična osiguranja)
 • Osiguranje od otkaza aranžmana
 • Osiguranje prtljaga
 • Fakultativni izleti (u organizaciji inopartnera)
 • Dodatne usluge u hotelu
 • Individualni troškovi putnika

Način i uslovi plaćanja FIRST MINUTE I LAST MINUTE PONUDE:

 • 30% od cene hotela prilikom rezervacije, ostatak do naznačenog datuma u cenovniku dinamikom koja odgovara putniku, uplata iznosa za prevoz najkasnije 15 dana pre početka aranžmana

Način i uslovi plaćanja REDOVNE CENE (cene bez popusta):

 • 40% od ukupne cene aranžmana (hotel+prevoz) pri rezervaciji, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana dinamikom koja odgovara putniku
 • Kreditne kartice : Visa, Dina, Master Card, Maestro –BEZ UVEĆANJA
 • Odloženo čekovima građana – BEZ UVEĆANJA: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 20. oktobra 2020. godine;
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane Sky center-a;
 • Administrativnom zabranom – BEZ UVEĆANJA: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 20. oktobra 2020. godine
 • Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • Započeti način plaćanja se ne može naknadno menjati

Program putovanja 13 dana/10 noći (autobuski prevoz):

1.danSastanak putnika na dogovorenom mestu minimum 15 minuta pre zakazanog vremena polaska. Dnevna i noćna vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa usputnim zadržavanjima radi prikupljanja putnika, odmora i radi regulisanja graničnih formalnosti.
2-11.danSmeštaj u izabrani hotel nakon 14:00h po lokalnom vremenu, 10 noći na bazi izabrane usluge.
12.danNapuštanje soba najkasnije do 10:00h po lokalnom vremenu. Polazak za Srbiju u dogovoreno vreme.
Dnevna i noćna vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa usputnim zadržavanjima radi prikupljanja putnika, odmora I radi regulisanja graničnih formalnosti.
13.danDolazak na mesto polaska u poslepodnevnim časovima (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima, stanju na putevima…). Kraj usluga

Napomene:

 • Mole se putnici da pažljivo pročitaju napomene i Opšte uslove putovanja organizatora
 • VAŽNO: Za putovanje u Tursku putna isprava mora da važi minimum 6 meseci od datuma povratka sa destinacije!!!
 • Putnici koji putuju sa stranim putnim ispravama dužni su da se sami informišu o viznim, zdravstvenim i ostalim uslovima ulaska i boravka na određenoj destinaciji
 • Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja na punoletno lice sa kojima putuju
 • Navedeni popusti za treću, četvrtu osobu i decu važe isključivo u pratnji dve odrasle, plative osobe
 • Konačna potvrda rezervacije hotela se dobija nakon 48h (nakon izvršene uplate akontacije). Ukoliko hotel ne potvrdi rezervaciju putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa akontacije ili na zamenu hotela u odnosu na raspoloživost
 • Vaučer i kontakt telefon predstavnika agencije biće dostupni putnicima najkasnije 5 dana pre početka aranžmana
 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima opremljenim TV-om i klimom. Toalet nije predviđen za upotrebu
 • Proveriti u agenciji 48h pre polaska tačno mesto i vreme polaska
 • Vremena i mesta polazaka su sklona promeni usled nepredviđenih okolnosti (radovi na putu, gužve, praznici…)
 • Putnici moraju biti spremni na usputna zadržavanja radi prikupljanja grupe
 • Svaki putnik mora imati svoje mesto u autobusu
 • Agencija organizator putovanja dodeljuje putnicima mesta u autobusu prema redosledu prijave. Putnici su u obavezi da private dodeljeno mesto
 • Biranje sedišta u autobusu je moguće isključivo pri rezervaciji aranžmana uz doplatu od 10€ po osobi. Zavisi od raspoloživosti određenog mesta u datom trenutku
 • Autobus na destinaciji ne može da се parkira ispred svakog hotela. Vozači и vodiči nisu u obavezi da prenose stvari putnicima
 • Putnicima koji koriste samo uslugu autobuskog prevoza nije omogućena kupovina karte u jednom pravcu; usluga prevoza putnika vrši se samo do krajnje destinacije-Kušadasi, do hotela “Santur”. Putnik sam organizuje/plaća transfer od mesta izlaska iz autobusa do svog krajnjeg odredišta
 • Ukoliko ne bude dovoljno putnika iz gradova severnijih od Niša agencija će organizovati transfer mini busom, kombijem, automobilom, itd.
 • Svaki putnik ima pravo da u autobus unese jedan veći kofer koji se smešta u prtljažnik i jednu manju torbu koja se smešta u galeriju ili ispod sedišta. Sav dodatni prtljag se naplaćuje prema tarifi prevoznika
 • Pauze tokom putovanja se prave na svaka 3h-4h na mestima prilagođenim potrebama grupe. Vreme trajanja pauze određuje pratilac grupe
 • Vreme polaska iz Kušadasija zavisi od vremena dolaska na destinaciju. Radi bržeg smeštanja/prikupljanja putnika postoji mogućnost organizovanja transfera od strane inopartnera do hotela na Long beach-u
 • Obaveštenje o tačnom vremenu povratka putnici dobijaju na licu mesta od predstavnika agencije oragnizatora putovanja
 • Kategorija hotela je zvanično utvrđena od strane nadležnih organa turističke destinacije I važeća na dan potpisivanja ugovora između agencije organizatora putovanja I ino partnera. Moguće je da do momenta realizacije aranžmana dođe do promene u kategorizaciji, pružanju usluga, dostupnosti sadržaja itd.
 • U sobe se ulazi nakon 14h po lokalnom vremenu ukoliko sam hotel nije drugačije definisao
 • Sobe se napuštaju poslednjeg dana najkasnije do 10:00h po lokalnom vremenu ukoliko sam hotel nije drugačije definisao
 • Putnici koji koriste sopstveni prevoz se samostalno prijavljuju na recepciji i smeštaju u hotel. Ukoliko imaju problem oko lociranja hotela mogu da kontakriraju predstavnika (dobijaju vaučer sa kontakt telefonom)
 • Turska kuhinja se razlikuje od naše najviše po tome što se više bazira na povrću, testeninama, mlečnim proizvodima. Doručak je u većini hotela standarni turski (sir, jaja, salama, masline, paradajz, krastavac, maslac, med, hleb, kafa sa automata, čaj). Izbor hrane zavisi od kategorizacije hotela
 • U većini hotela bazen je na raspolaganju za korišćenje do 19h
 • Sobe se čiste i menjaju se peškiri svakog dana/svakog trećeg u zavisnosti od hotela i kategorizacije
 • Agencija organizator putovanja ne može da utiče na pogled i spratnost soba kao ni na strukturu kreveta u sobi
 • Putnici su dužni da poštuju pravila i kućni red hotela u kome borave
 • Agencija organizator putovanja ne snosi odgovornost ukoliko se pri graničnoj ili carinskoj proveri utvrdi da putnik ima nevažeći dokument i usled toga ne može da uđe u Bugarsku ili Tursku. U tom slučaju se smatra da je putnik odustao od putovanja i nema pravo potraživanja novčanih sredstava od agencije
 • Fakultativni izleti na destinaciji su u organizaciji inopartnera i turistička agencija organizator putovanja ne snosi odgovornost usled nepotpunog ili nedovoljno kvalitetnog izvršenja usluge
 • Usled verskih i državnih praznika postoji mogućnost da pojedini lokaliteti ne budu radili tokom sezone na šta agencija ne može da utiče
 • Agencija organizator putovanja ima pravo da proda određeni aranžman po specijalnoj ili last minute ceni. Putnici koji su već uplatili aranžman po redovnoj ceni nemaju pravo nadoknade razlike
 • Kalkulacija autobuskog aranžmana je rađena na bazi minimum 50 putnika
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija organizator putovanja zadržava pravo spajanja grupe sa nekom drugom agencijom usled čega može doći do promene termina, vremena polaska i povratka o čemu je dužna da obavesti putnike minimum 5 dana pre početka aranžmana
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman o čemu je dužna da obavesti putnike minimum 5 dana pre početka aranžmana

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu organizator TA Sky Center Niš poseduje garanciju putovanja putovanja u visini od 300.000 eura za slučaj insolventnosti i naknade štete br. 30000005038 od 25.01.2019. godine osiguravajuće kompanije „Milenijum osiguranje” iz Beograda, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 10L PIB: 100002119 MB: 7810318.

Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuju 1) troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska; 2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4) potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Garancijom putovanja radi naknade štete se obezbeđuje naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada: 1) za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 2) za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su mu uručeni opšti i posebni i uslovi Milenijum neživotno osiguranje, potvrda o garanciji putovanja pod rednim brojem ugovora o putovanju, i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, putnim zdravstvenim osiguranjem kao i drugim vidovima osiguranja.

Polisa osiguranja se aktivira pozivom Asistentskoj kuci Coris na sledeci broj telefona +381 11 36 36 999 ili na mail: coris@coris.rs. U slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti putnik se može obratiti pozivanjem Call Centra Asistentske kuće preko koje je moguće obezbediti nužni smeštaj i ishranu, povratak putnika sa putovanja u zemlju i potpunu podršku putniku 24h kao i ostvariti potraživanja radi naknade štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem ili delimičnim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima putovanja i programom putovanja.

U slučaju privremene nelikvidnosti, likvidacije ili stečaja organizatora, putnici treba na najbrži način da kontaktiraju osiguravača „MILENIJUM OSIGURANJE„ iz Beograda, ul.Bulevar Mihajla Pupina br.100 11040 Beograd, na tel. 011/7152300, fah.011/7152329, e.mail mios@milenijum-osiguranje.rs.

Putnik je obavezan da dostavi osiguravaču broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e-mail preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka i preko kojih ih osiguravač može kontaktirati.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima).

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu uručeni Potvrda o garanciji putovanja, Program putovanja, Opšti uslovi putovanja i Opšti uslovi osiguranja i-ili da iste u celosti prihvata.)

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja
Sky center d.o.o Licenca OTP 273/2010 od 16.02.2010