sky@ninet.rs
+381 18 515 999
skycenter logo
 

Pun naziv firme

 

 

 

SKY CENTER DOO

 

 

Skraćeni naziv firme TA SKY CENTER
Ulica i broj Nis, Lole Ribara 2.
Opština N I S
Poštanski broj 18000
Matični broj 17611445
Registarski broj 07317611445
Šifra delatnosti 7912 – Turoperator
PIB 103536853
Broj telefona 018/515-999   018/4 100 111
Broj faksa 018/515 999
e-mail sky@ninet.rs
Broj tekućeg računa

 

160-141999-06     145-17438-41

180-7001210042787-93

Naziv banke I mesto BANKA INTESA          MARFIN BANK

ALPHA BANKA

Ime i prezime ovlašćenog lica Gordana Marjanovic
Obveznik PDV DA                        
Broj Potvrde za PDV 149306323
Licenca OTP 273/2010