sky@ninet.rs
+381 18 515 999
skycenter logo
Sky Center organizuje putovanja na kongrese i to:
 • Registraciju za kongres
 • Avio Prevoz
 • Transfere
 • Rezervaciju hotelskog smeštaja
 • Vankongresne aktivnosti
 • Logistiku i podršku tokom celog putovanja
 • Turističke usluge vezane za organizaciju skupa
 • Tehničke usluge stručnog dela skupa

Na ovoj stranici predstavljamo istaknute kongrese koji se dešavaju u sledećih šest meseci do godinu dana, i informacije vezane za njih, kao i predloge programa i toka putovanja. Možete pogledati buduće kongrese za specifičnu oblast medicine.

Detalji naše ponude:

TURISTIČKE USLUGE VEZANE ZA ORGANIZACIJU SKUPA:
 • organizacija posete sajmova, simpozijuma i kongresa
 • prevoz autobusom i avionom
 • transferi od aerodroma BEG, SOF ,SKP do Niša
 • koktel dobrodošlice sa prigodnim programom
 • smeštaj u hotelima i privatnim apartmanima (visoke kategorije)
 • svečana večera sa pićem uz muzički program
 • korišćenje sale za rad skupa
 • prostor za sastanke (press centar) i korišćenje holova
 • kompletna tehnika i operater za rad skupa
 • izlet do lokaliteta, manastira ili vinarija u okruženju
 • organizacija kongresa
 • (informativni punkt u hotelu uz obradu prijavljenih učesnika)

kongresi izgled

TEHNIČKE USLUGE STRUČNOG DELA SKUPA:
 • Zvanični sajt konferencije (2-3 web strane sa opštim podacima o konferenciji – mesto održavanja, datum održavanja, odbori i slično)
 • Pozivi za prijavu radova
 • a. Prvi poziv se kreira minimum dva – tri meseca pre zvaničnog početka konferencije. Treba da sadrži osnovne podatke o konferenciji kao što su web sajt, datum od kad kreće prijava radova i ostale relevantne informacije.

  b. Ostali pozivi idu sukcesivno u zavisnosti od broja i brzine prijave radova.

 • Postavljanje linka na zvaničnom sajtu konferencije ka portalu za prijavu radova (preporučujem Easy Chair i Open Conference System – oba su besplatna). Portal je namenjen prijavi autora i radova (abstrakt i/ili rad), recenziji radova, i uopšteno sve aktivnosti navedene nadalje se mogu obavljati preko datog portala ili portala konferencije.
 • Prijava radova
 • Prikupljanje recenzenata po temama (sesijama konferencije).
 • Omogućavanje različitih tipova recenzije (na primer Double Blind sistem kod koga niti recenzenti niti autori nisu upoznati jedni sa drugima – najčešći sistem)
 • Dodela recenzenata odgovarajućim radovima.
 • Slanje radova recenzentima
 • Otvaranje foruma za eventualne diskusije među recenzentima
 • Prikupljanje recenzija
 • Slanje recenzija komitetu konferencije
 • Rangiranje kritika i prihvatanje/odbijanje radova
 • Slanje izveštaja recenzenata i komiteta autorima
 • Prihvatanje konačnih verzija radova
 • Kreiranje rasporeda izlaganja radova na konferenciji
 • Kreiranje programa konferencije (pamflet)
 • Kreiranje odgovarajućih redovnih i poster sesija
 • Opšta usluga vezana za tehničku podršku prilikom izvođenja skupa (računari, video projektori, internet, itd.)
 • objavu radova u Zbornicima radova
 • formiranje i štampanje zbornika radova (CD, Hard Copy)